PowerPoint-specialisten  08-556 000 11

 

 Här räcker det inte med en tilltalande layout,
 det måste vara pedagogiskt också

 

 När du vill:

 
  ÖVERTYGA
 
  INFORMERA
 
  UTBILDA
 

   > POWERPOINT-MALLAR
   > BILDSPEL
   > OM OSS
   > VÅRA KUNDER
   > KONTAKT

Vid en utbildning står pedagogiken i fokus. Vi hjälper till att strukturera materialet så det blir lättöverskådligt och logiskt. Färgkodning och symbolik
är viktigt, liksom att skapa variation för större uppmärksamhet.

Under arbetets gång använder oss själva som ”testdeltagare”. För om vi inte förstår, kanske
inte heller deltagarna gör det.